EvanjelickýJózua18,14

Józua 18:14

tam sa hranica za­táča a ob­racia na západ­nú stranu smerom na juh od vr­chu, ktorý leží na­proti Bét­chorónu, a končí pri Kir­jat-Baale - to jest pri Kir­jat-Jeáríme, mes­te Júdov­cov. To je západ­ná strana.


Verš v kontexte

13 od­tiaľ hranica tiah­ne ku Lúzu, južne od hrebeňa pri Lúze - to jest pri Bételi; po­tom hranica zo­stupuje do At­rót-Ádáru na po­horie južne od dol­ného Bét­chorónu; 14 tam sa hranica za­táča a ob­racia na západ­nú stranu smerom na juh od vr­chu, ktorý leží na­proti Bét­chorónu, a končí pri Kir­jat-Baale - to jest pri Kir­jat-Jeáríme, mes­te Júdov­cov. To je západ­ná strana. 15 Južná strana začína na okraji Kir­jat-Jeárímu a po­tom vy­bieha na západ až po vody prameňa Nef­tóachu;

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

14 A hranica sa tiah­la a točila sa ku strane mora na juh od vr­chu, ktorý je pred Bét-choronom na juh, a vy­chádzala pri Kir­jat-bále, a to je Kirjat-jearím, mes­to synov Júdových, to je západná strana.

Evanjelický

14 tam sa hranica za­táča a ob­racia na západ­nú stranu smerom na juh od vr­chu, ktorý leží na­proti Bét­chorónu, a končí pri Kir­jat-Baale - to jest pri Kir­jat-Jeáríme, mes­te Júdov­cov. To je západ­ná strana.

Ekumenický

14 Tam hranica od­bočuje a ob­racia sa na západ­nú stranu južne od vr­chu, ktorý leží oproti Bét-Chorónu a končí sa pri Kir­jat-Baále — teda pri Kir­jat-Jearíme — mes­te Júdov­cov. To je západ­ná strana.

Bible21

14 Zde na západní straně mění hranice směr, stáčí se na jih od hory ležící jižně od Bet-cho­ro­nu a sahá až ke Ki­ri­at-baalu (což je Ki­ri­at-jea­rim, město synů Ju­dových). To je západní stra­na.