EvanjelickýJózua11,7

Józua 11:7

Józua a s ním všetok bojový ľud náh­le pri­tiah­li k Méróm­skym vodám a na­pad­li ich.


Verš v kontexte

6 Vtedy Hos­podin riekol Józu­ovi: Neboj sa ich, lebo zaj­tra o tom­to čase dám všet­kých ako po­bitých pred Iz­rael. Kone im oc­hrom a vozy spáľ. 7 Józua a s ním všetok bojový ľud náh­le pri­tiah­li k Méróm­skym vodám a na­pad­li ich. 8 Po­tom ich Hos­podin dal Iz­rael­com do rúk, tí ich porazili a prena­sledovali až po veľký Sidón, po Mis­refót-Majim a až po údolie Mic­py na východe; po­bili ich a nenechali ni­koho, kto by mohol uj­sť.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

7 A tak prišiel na nich Jozua i všetok bojov­ný ľud s ním ku vodám Mérom ne­očakávane a dopadli na nich.

Evanjelický

7 Józua a s ním všetok bojový ľud náh­le pri­tiah­li k Méróm­skym vodám a na­pad­li ich.

Ekumenický

7 Jozua a všetok bojový ľud s ním náh­le pri­tiah­li k vodám Merómu a na­pad­li ich.

Bible21

7 Jo­zue a vše­chen bo­je­s­chopný lid tedy pro­ti nim ihned vy­táh­li k me­rom­ským vodám, kde na ně za­útoči­li.