EvanjelickýJózua1,6

Józua 1:6

Buď sil­ný a od­vážny, lebo ty do dedičs­tva pri­delíš tomuto ľudu krajinu, ktorú som prísahou za­sľúbil dať ich ot­com.


Verš v kontexte

5 Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa a ne­opus­tím. 6 Buď sil­ný a od­vážny, lebo ty do dedičs­tva pri­delíš tomuto ľudu krajinu, ktorú som prísahou za­sľúbil dať ich ot­com. 7 Len buď sil­ný a veľmi od­vážny, aby si konal cel­kom podľa zákona, ktorý ti pri­kázal môj služob­ník Mojžiš. Ne­uchýľ sa od neho ani na­pravo ani naľavo, aby si mal ús­pech, kam­koľvek vkročíš.

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Buď sil­ný a pev­ný, lebo ty roz­delíš tomuto ľudu do dedičs­tva zem, o ktorej som pri­sahal ich ot­com, že im ju dám.

Evanjelický

6 Buď sil­ný a od­vážny, lebo ty do dedičs­tva pri­delíš tomuto ľudu krajinu, ktorú som prísahou za­sľúbil dať ich ot­com.

Ekumenický

6 Buď sil­ný a od­vážny, lebo ty roz­delíš tomuto ľudu do vlast­níc­tva krajinu, ktorú som prísažne sľúbil dať ich ot­com.

Bible21

6 Buď silný a sta­tečný, ne­boť ty dáš to­muto lidu za dě­dictví zem, o níž jsem přísahal je­jich ot­cům, že jim ji dám.