Bible21Jozue1,6

Jozue 1:6

Buď silný a sta­tečný, ne­boť ty dáš to­muto lidu za dě­dictví zem, o níž jsem přísahal je­jich ot­cům, že jim ji dám.


Verš v kontexte

5 Po všech­ny dny tvého živo­ta před te­bou nikdo ne­ob­sto­jí; jako jsem býval s Mo­jžíšem, budu i s te­bou. Nene­chám tě sa­motného a ne­opustím tě. 6 Buď silný a sta­tečný, ne­boť ty dáš to­muto lidu za dě­dictví zem, o níž jsem přísahal je­jich ot­cům, že jim ji dám. 7 Jen buď silný a vel­mi sta­tečný, abys peč­livě do­držoval ce­lý Zákon, který ti přikázal můj služebník Mo­jžíš. Ne­u­chyluj se od něj na­pravo ani nale­vo, a bude se ti dařit, kamko­li půjdeš.

späť na Jozue, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Buď sil­ný a pev­ný, lebo ty roz­delíš tomuto ľudu do dedičs­tva zem, o ktorej som pri­sahal ich ot­com, že im ju dám.

Evanjelický

6 Buď sil­ný a od­vážny, lebo ty do dedičs­tva pri­delíš tomuto ľudu krajinu, ktorú som prísahou za­sľúbil dať ich ot­com.

Ekumenický

6 Buď sil­ný a od­vážny, lebo ty roz­delíš tomuto ľudu do vlast­níc­tva krajinu, ktorú som prísažne sľúbil dať ich ot­com.

Bible21

6 Buď silný a sta­tečný, ne­boť ty dáš to­muto lidu za dě­dictví zem, o níž jsem přísahal je­jich ot­cům, že jim ji dám.

Bible21Jozue1,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček