EvanjelickýJoel2,5

Joel 2:5

S rachotom vozov po­skakujú po končiaroch vr­chov, sú ako pras­kot plápolajúceho ohňa, ktorý požiera slamu, ako moc­ný, do boja zoradený ľud.


Verš v kontexte

4 Na­pohľad vy­zerajú ako kone a bežia ako tátoše. 5 S rachotom vozov po­skakujú po končiaroch vr­chov, sú ako pras­kot plápolajúceho ohňa, ktorý požiera slamu, ako moc­ný, do boja zoradený ľud. 6 Národy sa zvíjajú pred nimi a všet­ky tváre planú strachom.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 Jako hr­mot vozov to bude, keď budú skákať po temenách vr­chov, ako pras­kot plameňa ohňa, ktorý žerie str­nis­ko, jako moc­ný ľud zriadený do boja.

Evanjelický

5 S rachotom vozov po­skakujú po končiaroch vr­chov, sú ako pras­kot plápolajúceho ohňa, ktorý požiera slamu, ako moc­ný, do boja zoradený ľud.

Ekumenický

5 Sú ako rachot vozov, keď po­skakujú po končiaroch vr­chov. Sú ako pras­kot blčiaceho ohňa, ktorý spaľuje slamu. Sú ako moc­ný ľud, ktorý je pri­pravený na boj.

Bible21

5 Racho­tí jako jíz­da s vozy, skáčou přes hor­ské vrcholy. Hučí, jako když slá­mu hl­tají plameny, jako mo­cné voj­sko seřazené do bitvy.