EvanjelickýJoel2,6

Joel 2:6

Národy sa zvíjajú pred nimi a všet­ky tváre planú strachom.


Verš v kontexte

5 S rachotom vozov po­skakujú po končiaroch vr­chov, sú ako pras­kot plápolajúceho ohňa, ktorý požiera slamu, ako moc­ný, do boja zoradený ľud. 6 Národy sa zvíjajú pred nimi a všet­ky tváre planú strachom. 7 Bežia ako hr­dinovia, vy­stupujú na hrad­by ako bojov­níci. Každý ide svojou ces­tou, ne­zmení svoju dráhu.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 Pred jeho tvárou sa budú triasť národy; všet­ky tváre zmenia far­bu.

Evanjelický

6 Národy sa zvíjajú pred nimi a všet­ky tváre planú strachom.

Ekumenický

6 Národy sa chvejú pred nimi a tváre všet­kých bled­nú.

Bible21

6 Před nimi se chvějí národy, ve tváři blednou zděšením.