EvanjelickýJoel2,10

Joel 2:10

Zem sa za­trasie pred nimi, nebesá sa za­chvejú; sln­ko a mesiac stem­nejú a hviez­dy stratia svoj jas.


Verš v kontexte

9 Vtrh­nú do mes­ta, vy­beh­nú na hrad­by, vy­stúpia na domy, vlezú ok­nom ako zlodeji. 10 Zem sa za­trasie pred nimi, nebesá sa za­chvejú; sln­ko a mesiac stem­nejú a hviez­dy stratia svoj jas. 11 Hos­podin vy­dá hlas pred svojím voj­skom, lebo je veľmi veľký Jeho tábor a moc­ný je ten, čo spl­ní Jeho slovo. Lebo veľký je deň Hos­podinov a pre­hroz­ný. Kto ho môže zniesť?

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 Pred jeho tvárou sa bude triasť zem, chvieť sa budú nebesia, sl­n­ce a mesiac sa za­tmejú, a hviez­dy spracú svoj lesk.

Evanjelický

10 Zem sa za­trasie pred nimi, nebesá sa za­chvejú; sln­ko a mesiac stem­nejú a hviez­dy stratia svoj jas.

Ekumenický

10 Pred nimi sa za­trasie zem, nebesá sa za­chvejú, sln­ko a mesiac stem­nejú a hviez­dy stratia svoj jas.

Bible21

10 Před nimi země třese se i samo nebe se mu­sí chvět; slunce a měsíc za­tmí se a zmizí záře hvězd.