EvanjelickýJoel2,9

Joel 2:9

Vtrh­nú do mes­ta, vy­beh­nú na hrad­by, vy­stúpia na domy, vlezú ok­nom ako zlodeji.


Verš v kontexte

8 Ni­kto ne­vráža do druhého, každý ide svojím smerom. Prenik­nú cez oštepy, ne­prerušia beh. 9 Vtrh­nú do mes­ta, vy­beh­nú na hrad­by, vy­stúpia na domy, vlezú ok­nom ako zlodeji. 10 Zem sa za­trasie pred nimi, nebesá sa za­chvejú; sln­ko a mesiac stem­nejú a hviez­dy stratia svoj jas.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 Behať budú po mes­te, po­bežia po múre, vy­j­dú hore do domov, ok­nami voj­dú jako zlodej.

Evanjelický

9 Vtrh­nú do mes­ta, vy­beh­nú na hrad­by, vy­stúpia na domy, vlezú ok­nom ako zlodeji.

Ekumenický

9 Vtrh­nú do mes­ta, vy­beh­nú na hrad­by, vy­stúpia na domy, vlezú ako zlodej cez ok­ná.

Bible21

9 Na město se vrhají, řítí se na hradby, šplhají na domy, vnikají okny jako zlodě­ji.