EvanjelickýJoel1,8

Joel 1:8

Nariekaj ako vrecovinou opásaná pan­na v smút­ku nad snúben­com svojej mlados­ti.


Verš v kontexte

7 Môj vinič zmenil na púšť a nalomil moje figov­níky, olúpal ich a za­hodil, ich ratoles­ti zbeleli. 8 Nariekaj ako vrecovinou opásaná pan­na v smút­ku nad snúben­com svojej mlados­ti. 9 Vy­stane obet­ný dar i úliat­ba v dome Hos­podinovom. Trúch­lia kňazi, ktorí slúžia Hos­podinovi.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Kvíľ ako pan­na, opásaná smútočným vrecom, nad mužom svojej mlados­ti!

Evanjelický

8 Nariekaj ako vrecovinou opásaná pan­na v smút­ku nad snúben­com svojej mlados­ti.

Ekumenický

8 Kvíľ ako vrecovinou opásaná pan­na v smútku nad snúben­com svojej mlados­ti.

Bible21

8 Kví­lej jako pan­na pyt­lem oděná, když oplakává svého ženi­cha!