RoháčekJoel1,8

Joel 1:8

Kvíľ ako pan­na, opásaná smútočným vrecom, nad mužom svojej mlados­ti!


Verš v kontexte

7 Ob­ráti môj vinič na pus­tinu a môj fík na ráz­gy, olúpe ho docela a od­hodí; jeho letoras­ty obelejú. 8 Kvíľ ako pan­na, opásaná smútočným vrecom, nad mužom svojej mlados­ti! 9 Vy­ťatý bude obet­ný dar obil­ný i liata obeť z domu Hos­podinov­ho; kňazi budú smútiť, svätos­lužob­níci Hos­podinovi.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Kvíľ ako pan­na, opásaná smútočným vrecom, nad mužom svojej mlados­ti!

Evanjelický

8 Nariekaj ako vrecovinou opásaná pan­na v smút­ku nad snúben­com svojej mlados­ti.

Ekumenický

8 Kvíľ ako vrecovinou opásaná pan­na v smútku nad snúben­com svojej mlados­ti.

Bible21

8 Kví­lej jako pan­na pyt­lem oděná, když oplakává svého ženi­cha!

RoháčekJoel1,8