EkumenickýJoel1,8

Joel 1:8

Kvíľ ako vrecovinou opásaná pan­na v smútku nad snúben­com svojej mlados­ti.


Verš v kontexte

7 Môj vinič zmenil na púšť, polámal moje figov­níky, olúpal ich a za­hodil, ich ratoles­ti zbeleli. 8 Kvíľ ako vrecovinou opásaná pan­na v smútku nad snúben­com svojej mlados­ti. 9 Vy­stane obet­ný dar i nápojová obeta v dome Hos­podina. Trúch­lia kňazi, ktorí slúžia Hos­podinovi.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Kvíľ ako pan­na, opásaná smútočným vrecom, nad mužom svojej mlados­ti!

Evanjelický

8 Nariekaj ako vrecovinou opásaná pan­na v smút­ku nad snúben­com svojej mlados­ti.

Ekumenický

8 Kvíľ ako vrecovinou opásaná pan­na v smútku nad snúben­com svojej mlados­ti.

Bible21

8 Kví­lej jako pan­na pyt­lem oděná, když oplakává svého ženi­cha!

EkumenickýJoel1,8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček