EvanjelickýJoel1,15

Joel 1:15

Ach, čo to za deň! Veď blíz­ko je deň Hos­podinov! Príde ako skaza od Všemohúceho.


Verš v kontexte

14 Za­sväťte pôst! Zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie! Zhromaždite starších, všet­kých obyvateľov krajiny do domu Hos­podina, vášho Boha, a volaj­te o po­moc k Hos­podinovi! 15 Ach, čo to za deň! Veď blíz­ko je deň Hos­podinov! Príde ako skaza od Všemohúceho. 16 Nie nám je pred očami odňatý po­krm, radosť a jasot z domu nášho Boha?

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Beda toho dňa! Lebo je blíz­ko deň Hos­podinov a prij­de od Všemohúceho jako lúpež.

Evanjelický

15 Ach, čo to za deň! Veď blíz­ko je deň Hos­podinov! Príde ako skaza od Všemohúceho.

Ekumenický

15 Ach, čo to za deň, veď blíz­ko je deň Hos­podina! Príde ako skaza od Všemohúceho.

Bible21

15 Ach, ten den! Hospodinův den blízko je, zhouba od Vše­mo­hou­cího blíží se!