RoháčekJoel1,15

Joel 1:15

Beda toho dňa! Lebo je blíz­ko deň Hos­podinov a prij­de od Všemohúceho jako lúpež.


Verš v kontexte

14 Za­sväťte pôst, svolaj­te shromaždenie, shromaždite starších, všet­kých obyvateľov zeme do domu Hos­podina, svoj­ho Boha, a kričte k Hos­podinovi. 15 Beda toho dňa! Lebo je blíz­ko deň Hos­podinov a prij­de od Všemohúceho jako lúpež. 16 Či nebude vy­ťatý po­krm pred našimi očami, z domu nášho Boha radosť a plesanie?

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Beda toho dňa! Lebo je blíz­ko deň Hos­podinov a prij­de od Všemohúceho jako lúpež.

Evanjelický

15 Ach, čo to za deň! Veď blíz­ko je deň Hos­podinov! Príde ako skaza od Všemohúceho.

Ekumenický

15 Ach, čo to za deň, veď blíz­ko je deň Hos­podina! Príde ako skaza od Všemohúceho.

Bible21

15 Ach, ten den! Hospodinův den blízko je, zhouba od Vše­mo­hou­cího blíží se!

RoháčekJoel1,15