EvanjelickýJoel1,16

Joel 1:16

Nie nám je pred očami odňatý po­krm, radosť a jasot z domu nášho Boha?


Verš v kontexte

15 Ach, čo to za deň! Veď blíz­ko je deň Hos­podinov! Príde ako skaza od Všemohúceho. 16 Nie nám je pred očami odňatý po­krm, radosť a jasot z domu nášho Boha? 17 Semeno sa scvr­k­lo pod hrudami, stodoly spust­li, sýp­ky sú zborené, lebo obilie sklamalo.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Či nebude vy­ťatý po­krm pred našimi očami, z domu nášho Boha radosť a plesanie?

Evanjelický

16 Nie nám je pred očami odňatý po­krm, radosť a jasot z domu nášho Boha?

Ekumenický

16 Či nie je nám priamo pred očami odňatý po­krm, radosť a jasot z domu nášho Boha?

Bible21

16 Pří­mo před naši­ma oči­ma­se pokrm vytratil; z domu naše­ho Bo­haz­mizel jásot a ve­se­lí.