EvanjelickýJoel1,10

Joel 1:10

Spus­tošené je pole, trúch­li roľa, lebo je znivočené obilie, vy­schol mušt, vy­sušil sa olej.


Verš v kontexte

9 Vy­stane obet­ný dar i úliat­ba v dome Hos­podinovom. Trúch­lia kňazi, ktorí slúžia Hos­podinovi. 10 Spus­tošené je pole, trúch­li roľa, lebo je znivočené obilie, vy­schol mušt, vy­sušil sa olej. 11 Za­han­bení buďte, oráči, kvíľte, vinoh­rad­níci, pre pšenicu a jačmeň, lebo nav­nivoč vy­šla žat­va na poli.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Spus­tošené bude pole, smútiť bude zem, pre­tože spus­tošené bude obilie, vy­schne vín­na šťava, uväd­ne olej.

Evanjelický

10 Spus­tošené je pole, trúch­li roľa, lebo je znivočené obilie, vy­schol mušt, vy­sušil sa olej.

Ekumenický

10 Spus­tošené je pole, trúch­li roľa, lebo je znivočené obilie. Vy­schol mušt a vy­sušil sa olej.

Bible21

10 Zpust­lo pole, vyschla země, zničeno obilí, víno pryč, olej do­chází.