EkumenickýJoel1,10

Joel 1:10

Spus­tošené je pole, trúch­li roľa, lebo je znivočené obilie. Vy­schol mušt a vy­sušil sa olej.


Verš v kontexte

9 Vy­stane obet­ný dar i nápojová obeta v dome Hos­podina. Trúch­lia kňazi, ktorí slúžia Hos­podinovi. 10 Spus­tošené je pole, trúch­li roľa, lebo je znivočené obilie. Vy­schol mušt a vy­sušil sa olej. 11 Oráči, môžete sa han­biť! Vinoh­rad­níci, kvíľte kvôli pšenici a jačmeňu, lebo žat­va na poli vy­šla nav­nivoč.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Spus­tošené bude pole, smútiť bude zem, pre­tože spus­tošené bude obilie, vy­schne vín­na šťava, uväd­ne olej.

Evanjelický

10 Spus­tošené je pole, trúch­li roľa, lebo je znivočené obilie, vy­schol mušt, vy­sušil sa olej.

Ekumenický

10 Spus­tošené je pole, trúch­li roľa, lebo je znivočené obilie. Vy­schol mušt a vy­sušil sa olej.

Bible21

10 Zpust­lo pole, vyschla země, zničeno obilí, víno pryč, olej do­chází.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček