RoháčekJoel1,10

Joel 1:10

Spus­tošené bude pole, smútiť bude zem, pre­tože spus­tošené bude obilie, vy­schne vín­na šťava, uväd­ne olej.


Verš v kontexte

9 Vy­ťatý bude obet­ný dar obil­ný i liata obeť z domu Hos­podinov­ho; kňazi budú smútiť, svätos­lužob­níci Hos­podinovi. 10 Spus­tošené bude pole, smútiť bude zem, pre­tože spus­tošené bude obilie, vy­schne vín­na šťava, uväd­ne olej. 11 Oráči sa budú stydieť, vinári budú kvíliť, pre pšenicu a pre jačmeň, lebo zhynie žat­va poľa.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Spus­tošené bude pole, smútiť bude zem, pre­tože spus­tošené bude obilie, vy­schne vín­na šťava, uväd­ne olej.

Evanjelický

10 Spus­tošené je pole, trúch­li roľa, lebo je znivočené obilie, vy­schol mušt, vy­sušil sa olej.

Ekumenický

10 Spus­tošené je pole, trúch­li roľa, lebo je znivočené obilie. Vy­schol mušt a vy­sušil sa olej.

Bible21

10 Zpust­lo pole, vyschla země, zničeno obilí, víno pryč, olej do­chází.

RoháčekJoel1,10