EvanjelickýJób9,26

Jób 9:26

Šinú sa ako lode z tŕs­tia, ako orol, ktorý sa vr­há na korisť.


Verš v kontexte

25 Moje dni utekajú rých­lejšie ako bežec, pr­chajú a ne­vidia nič dob­ré. 26 Šinú sa ako lode z tŕs­tia, ako orol, ktorý sa vr­há na korisť. 27 Ak si po­mys­lím: Za­bud­nem na svoj nárek, zanechám smut­ný výzor a roz­veselím sa,

späť na Jób, 9

Príbuzné preklady Roháček

26 Pre­beh­ly jako rých­le lode, jako keď sa orol vrh­ne na korisť.

Evanjelický

26 Šinú sa ako lode z tŕs­tia, ako orol, ktorý sa vr­há na korisť.

Ekumenický

26 Pre­beh­li ako čl­ny z tŕstia, ako keď sa orol vrh­ne na korisť.

Bible21

26 Jak rákosové člu­ny ko­lem propluly, jak orel řítící se za svou kořis­tí.