EkumenickýJób9,26

Jób 9:26

Pre­beh­li ako čl­ny z tŕstia, ako keď sa orol vrh­ne na korisť.


Verš v kontexte

25 Moje dni sú rých­lejšie ako bežec, ušli a nič dob­ré ne­videli. 26 Pre­beh­li ako čl­ny z tŕstia, ako keď sa orol vrh­ne na korisť. 27 Ak si po­viem: Kiež za­bud­nem na svoje ponosy, vy­hladím si tvár a usmejem sa,

späť na Jób, 9

Príbuzné preklady Roháček

26 Pre­beh­ly jako rých­le lode, jako keď sa orol vrh­ne na korisť.

Evanjelický

26 Šinú sa ako lode z tŕs­tia, ako orol, ktorý sa vr­há na korisť.

Ekumenický

26 Pre­beh­li ako čl­ny z tŕstia, ako keď sa orol vrh­ne na korisť.

Bible21

26 Jak rákosové člu­ny ko­lem propluly, jak orel řítící se za svou kořis­tí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček