EvanjelickýJób9,25

Jób 9:25

Moje dni utekajú rých­lejšie ako bežec, pr­chajú a ne­vidia nič dob­ré.


Verš v kontexte

24 Krajinu vy­dáva do rúk bez­božníka a za­stiera oči jej sud­cov. Ak je to nie On, kto je to teda? 25 Moje dni utekajú rých­lejšie ako bežec, pr­chajú a ne­vidia nič dob­ré. 26 Šinú sa ako lode z tŕs­tia, ako orol, ktorý sa vr­há na korisť.

späť na Jób, 9

Príbuzné preklady Roháček

25 A moje dni boly rých­lejšie ako bežec, utiek­ly; ne­videly dob­rého.

Evanjelický

25 Moje dni utekajú rých­lejšie ako bežec, pr­chajú a ne­vidia nič dob­ré.

Ekumenický

25 Moje dni sú rých­lejšie ako bežec, ušli a nič dob­ré ne­videli.

Bible21

25 Rych­le­ji než běžec utek­ly mé dny, šťastné ne­byly, teď jsou pryč.