EvanjelickýJób9,20

Jób 9:20

Ak som aj v práve, vlast­né ús­ta ma ob­vinia, ak som aj ne­vin­ný, On ma vy­hlási za vin­ného.


Verš v kontexte

19 Ak ide o moc sil­ného, tu je On; ak ide o súd, kto Ho pred­volá? 20 Ak som aj v práve, vlast­né ús­ta ma ob­vinia, ak som aj ne­vin­ný, On ma vy­hlási za vin­ného. 21 Som ne­vin­ný, ne­starám sa o svoju dušu, po­hŕdam svojím životom.

späť na Jób, 9

Príbuzné preklady Roháček

20 Keby som sa robil spraved­livým, od­súdia ma moje vlast­né ús­ta, a keby bez­úhon­ným, do­káže mi, že som pre­vrátený.

Evanjelický

20 Ak som aj v práve, vlast­né ús­ta ma ob­vinia, ak som aj ne­vin­ný, On ma vy­hlási za vin­ného.

Ekumenický

20 Hoci by som aj bol spravod­livý, moje vlast­né ús­ta ma vy­hlásia za vin­ného, aj keď som bez­úhon­ný, ony to pre­krútia.

Bible21

20 I kdybych byl ne­vinný, má ús­ta mě odsoudí; i kdybych byl bez­úhonný, řekne, že jsem zvrácený.