EkumenickýJób9,20

Jób 9:20

Hoci by som aj bol spravod­livý, moje vlast­né ús­ta ma vy­hlásia za vin­ného, aj keď som bez­úhon­ný, ony to pre­krútia.


Verš v kontexte

19 Po­kiaľ ide o silu, tak on je nez­dol­ný, ak ide o súd, kto ho tam pred­volá? 20 Hoci by som aj bol spravod­livý, moje vlast­né ús­ta ma vy­hlásia za vin­ného, aj keď som bez­úhon­ný, ony to pre­krútia. 21 Som bez­úhon­ný! O dušu mi nej­de! Život sa mi protiví.

späť na Jób, 9

Príbuzné preklady Roháček

20 Keby som sa robil spraved­livým, od­súdia ma moje vlast­né ús­ta, a keby bez­úhon­ným, do­káže mi, že som pre­vrátený.

Evanjelický

20 Ak som aj v práve, vlast­né ús­ta ma ob­vinia, ak som aj ne­vin­ný, On ma vy­hlási za vin­ného.

Ekumenický

20 Hoci by som aj bol spravod­livý, moje vlast­né ús­ta ma vy­hlásia za vin­ného, aj keď som bez­úhon­ný, ony to pre­krútia.

Bible21

20 I kdybych byl ne­vinný, má ús­ta mě odsoudí; i kdybych byl bez­úhonný, řekne, že jsem zvrácený.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček