RoháčekJób9,20

Jób 9:20

Keby som sa robil spraved­livým, od­súdia ma moje vlast­né ús­ta, a keby bez­úhon­ným, do­káže mi, že som pre­vrátený.


Verš v kontexte

19 Ak ide o silu moc­ného, riek­ne: Hľa, tu! Alebo ak o súd, povie: Kto mi stanoví deň? 20 Keby som sa robil spraved­livým, od­súdia ma moje vlast­né ús­ta, a keby bez­úhon­ným, do­káže mi, že som pre­vrátený. 21 Jest­li aj som bez­úhon­ný, ne­znám svojej duše; opo­vr­hujem svojím životom.

späť na Jób, 9

Príbuzné preklady Roháček

20 Keby som sa robil spraved­livým, od­súdia ma moje vlast­né ús­ta, a keby bez­úhon­ným, do­káže mi, že som pre­vrátený.

Evanjelický

20 Ak som aj v práve, vlast­né ús­ta ma ob­vinia, ak som aj ne­vin­ný, On ma vy­hlási za vin­ného.

Ekumenický

20 Hoci by som aj bol spravod­livý, moje vlast­né ús­ta ma vy­hlásia za vin­ného, aj keď som bez­úhon­ný, ony to pre­krútia.

Bible21

20 I kdybych byl ne­vinný, má ús­ta mě odsoudí; i kdybych byl bez­úhonný, řekne, že jsem zvrácený.

RoháčekJób9,20