EvanjelickýJób9,19

Jób 9:19

Ak ide o moc sil­ného, tu je On; ak ide o súd, kto Ho pred­volá?


Verš v kontexte

18 nedá mi po­ok­riať na duchu, ale ma na­sycuje tr­p­kosťou. 19 Ak ide o moc sil­ného, tu je On; ak ide o súd, kto Ho pred­volá? 20 Ak som aj v práve, vlast­né ús­ta ma ob­vinia, ak som aj ne­vin­ný, On ma vy­hlási za vin­ného.

späť na Jób, 9

Príbuzné preklady Roháček

19 Ak ide o silu moc­ného, riek­ne: Hľa, tu! Alebo ak o súd, povie: Kto mi stanoví deň?

Evanjelický

19 Ak ide o moc sil­ného, tu je On; ak ide o súd, kto Ho pred­volá?

Ekumenický

19 Po­kiaľ ide o silu, tak on je nez­dol­ný, ak ide o súd, kto ho tam pred­volá?

Bible21

19 Pře­mo­ci ho? Hle – je nejsilnější! Jít s ním na soud? Kdo ho před­vo­lá?