EvanjelickýJeremiáš4,29

Jeremiáš 4:29

Pred hr­motom jazd­cov a luko­strel­cov uteká celé mes­to; vchádzajú do húštin a vy­stupujú na bralá. Všet­ky mes­tá sú opus­tené a ni­kto nebýva v nich.


Verš v kontexte

28 Pre toto trúch­liť bude zem a hore sčer­nejú nebesá, lebo som vy­riekol, čo za­mýšľam, neľutujem to, ani ne­od­stúpim od toho. 29 Pred hr­motom jazd­cov a luko­strel­cov uteká celé mes­to; vchádzajú do húštin a vy­stupujú na bralá. Všet­ky mes­tá sú opus­tené a ni­kto nebýva v nich. 30 Ale ty, spus­tošená, čo chceš robiť, že sa ob­liekaš do pur­puru, že sa pri­zdobuješ zlatým skvos­tom, že si zväčšuješ oči líčid­lom? Dar­mo sa krášliš, milen­ci tebou po­hŕdajú, siahajú ti na život.

späť na Jeremiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

29 Pred hlasom jazd­ca a strel­ca z luku bude utekať celé mes­to. Voj­dú do húšťav a vy­j­dú na skaly. Každé mes­to bude opus­tené, a nebude ni­koho, kto by býval v nich.

Evanjelický

29 Pred hr­motom jazd­cov a luko­strel­cov uteká celé mes­to; vchádzajú do húštin a vy­stupujú na bralá. Všet­ky mes­tá sú opus­tené a ni­kto nebýva v nich.

Ekumenický

29 Pred hr­motom jazd­cov a luko­strel­cov uteká celé mes­to, vchádzajú do húštin a vy­liezajú na bralá. Všet­ky mes­tá sú opus­tené a niet v nich obyvateľov.

Bible21

29 Jakmi­le za­s­lech­li jezd­ce a lukostřelce, každé město se dalo na útěk. Do houští lez­li, na skály šplhali, každé město je opuštěné, nezůstal ani človíček.