EvanjelickýJeremiáš4,28

Jeremiáš 4:28

Pre toto trúch­liť bude zem a hore sčer­nejú nebesá, lebo som vy­riekol, čo za­mýšľam, neľutujem to, ani ne­od­stúpim od toho.


Verš v kontexte

27 Lebo tak­to vraví Hos­podin: Pu­statinou bude celá krajina, ale ú­pl­ne ju ne­zničím. 28 Pre toto trúch­liť bude zem a hore sčer­nejú nebesá, lebo som vy­riekol, čo za­mýšľam, neľutujem to, ani ne­od­stúpim od toho. 29 Pred hr­motom jazd­cov a luko­strel­cov uteká celé mes­to; vchádzajú do húštin a vy­stupujú na bralá. Všet­ky mes­tá sú opus­tené a ni­kto nebýva v nich.

späť na Jeremiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

28 Nad tým bude smútiť zem, a v čier­no s­mút­ku sa ob­lečú nebesia hore, pre­tože budem hovoriť to, čo som mys­lel, a nebudem ľutovať ani sa ne­od­vrátim od toho.

Evanjelický

28 Pre toto trúch­liť bude zem a hore sčer­nejú nebesá, lebo som vy­riekol, čo za­mýšľam, neľutujem to, ani ne­od­stúpim od toho.

Ekumenický

28 Pre toto bude žialiť krajina a hore stmav­nú nebesá, lebo som vy­riekol, čo za­mýšľam, neľutujem to a ne­od­stúpim od toho.

Bible21

28 A pro­to bude země truch­li­ti nebe na­hoře se do tmy zahalí; co jsem ře­kl, to­tiž ne­vez­mu zpátky, co jsem roz­ho­dl, to nezměním.“