EvanjelickýJán7,20

Ján 7:20

Evanjelium podľa Jána

Zá­stup od­povedal: Si po­sad­nutý démonom! Ktože Ťa chce za­biť?


Verš v kontexte

19 Či vám nedal Mojžiš zákon? A ni­kto z vás ne­pl­ní zákon. Pre­to ma chcete za­biť? 20 Zá­stup od­povedal: Si po­sad­nutý démonom! Ktože Ťa chce za­biť? 21 Ježiš im od­povedal: Jeden skutok som vy­konal a všet­ci sa divili.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

20 Zá­stup od­povedal: Démona máš. Kto ťa hľadá za­biť?

Evanjelický

20 Zá­stup od­povedal: Si po­sad­nutý démonom! Ktože Ťa chce za­biť?

Ekumenický

20 Zá­stup od­povedal: Si po­sad­nutý démonom. Ktože ťa chce za­biť?

Bible21

20 „Jsi posedlý!“ od­po­věděl mu zástup. „Kdo tě chce zabít?“