EvanjelickýJán7,19

Ján 7:19

Evanjelium podľa Jána

Či vám nedal Mojžiš zákon? A ni­kto z vás ne­pl­ní zákon. Pre­to ma chcete za­biť?


Verš v kontexte

18 Kto sám od seba hovorí, hľadá svoju vlast­nú slávu, ale kto hľadá slávu Toho, ktorý Ho po­slal, ten je prav­divý a nieto v ňom ne­právos­ti. 19 Či vám nedal Mojžiš zákon? A ni­kto z vás ne­pl­ní zákon. Pre­to ma chcete za­biť? 20 Zá­stup od­povedal: Si po­sad­nutý démonom! Ktože Ťa chce za­biť?

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

19 Či vám Mojžiš nedal zákona? A ni­kto z vás ne­pl­ní zákona. Prečo ma hľadáte za­biť?

Evanjelický

19 Či vám nedal Mojžiš zákon? A ni­kto z vás ne­pl­ní zákon. Pre­to ma chcete za­biť?

Ekumenický

19 Či vám Mojžiš nedal zákon? Nik z vás však zákon ne­pl­ní. Prečo ma chcete za­biť?

Bible21

19 Mo­jžíš vám dal Zákon, že? Při­tom nikdo z vás Zákon ne­plní. Pro­č mě chcete zabít?“