EkumenickýJán7,20

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 7:20

Evanjelium podľa Jána

Zá­stup od­povedal: Si po­sad­nutý démonom. Ktože ťa chce za­biť?


Verš v kontexte

19 Či vám Mojžiš nedal zákon? Nik z vás však zákon ne­pl­ní. Prečo ma chcete za­biť? 20 Zá­stup od­povedal: Si po­sad­nutý démonom. Ktože ťa chce za­biť? 21 Ježiš im od­povedal: Jeden skutok som vy­konal a všet­ci sa čudujete.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

20 Zá­stup od­povedal: Démona máš. Kto ťa hľadá za­biť?

Evanjelický

20 Zá­stup od­povedal: Si po­sad­nutý démonom! Ktože Ťa chce za­biť?

Ekumenický

20 Zá­stup od­povedal: Si po­sad­nutý démonom. Ktože ťa chce za­biť?

Bible21

20 „Jsi posedlý!“ od­po­věděl mu zástup. „Kdo tě chce zabít?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček