RoháčekJán7,19

Ján 7:19

Evanjelium podľa Jána

Či vám Mojžiš nedal zákona? A ni­kto z vás ne­pl­ní zákona. Prečo ma hľadáte za­biť?


Verš v kontexte

18 Ten, kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlast­nú chválu; ale ten, kto hľadá chválu toho, ktorý ho po­slal, ten je prav­divý, a ne­právos­ti v ňom niet. 19 Či vám Mojžiš nedal zákona? A ni­kto z vás ne­pl­ní zákona. Prečo ma hľadáte za­biť? 20 Zá­stup od­povedal: Démona máš. Kto ťa hľadá za­biť?

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

19 Či vám Mojžiš nedal zákona? A ni­kto z vás ne­pl­ní zákona. Prečo ma hľadáte za­biť?

Evanjelický

19 Či vám nedal Mojžiš zákon? A ni­kto z vás ne­pl­ní zákon. Pre­to ma chcete za­biť?

Ekumenický

19 Či vám Mojžiš nedal zákon? Nik z vás však zákon ne­pl­ní. Prečo ma chcete za­biť?

Bible21

19 Mo­jžíš vám dal Zákon, že? Při­tom nikdo z vás Zákon ne­plní. Pro­č mě chcete zabít?“

RoháčekJán7,19