EvanjelickýJán20,22

Ján 20:22

Evanjelium podľa Jána

A keď to po­vedal, dýchol na nich a hovoril: Prij­mite Ducha Svätého.


Verš v kontexte

21 Ježiš im opäť riekol: Po­koj vám! Ako mňa po­slal Otec, aj ja po­sielam vás. 22 A keď to po­vedal, dýchol na nich a hovoril: Prij­mite Ducha Svätého. 23 Ktorým­koľvek od­pus­títe hriechy, od­púšťajú sa im; ktorým­koľvek za­držíte, za­držujú sa im.

späť na Ján, 20

Príbuzné preklady Roháček

22 A keď to po­vedal, dých­nul na nich a po­vedal im: Prij­mite Svätého Ducha!

Evanjelický

22 A keď to po­vedal, dýchol na nich a hovoril: Prij­mite Ducha Svätého.

Ekumenický

22 A keď to po­vedal, dýchol na nich a po­vedal im: Prij­mite Ducha Svätého.

Bible21

22 Po těch slovech na ně de­chl a ře­kl jim: „Při­jmě­te Du­cha svatého.