EvanjelickýJán17,1

Ján 17:1

Evanjelium podľa Jána

Keď to Ježiš po­vedal, po­z­dvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; os­láv svoj­ho Syna, aby Syn os­lávil Teba,


Verš v kontexte

1 Keď to Ježiš po­vedal, po­z­dvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; os­láv svoj­ho Syna, aby Syn os­lávil Teba, 2 ako si Mu dal moc nad všet­kými ľuďmi, aby im dal všet­ko, čo si Ty dal Jemu, (totiž) večný život. 3 A to je večný život, aby po­znali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si po­slal, Ježiša Kris­ta.

späť na Ján, 17

Príbuzné preklady Roháček

1 Keď to do­hovoril Ježiš, po­z­dvihol svoje oči k nebu a po­vedal: Otče, prišla hodina, os­láv svoj­ho Syna, aby aj tvoj Syn os­lávil teba,

Evanjelický

1 Keď to Ježiš po­vedal, po­z­dvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; os­láv svoj­ho Syna, aby Syn os­lávil Teba,

Ekumenický

1 Keď to Ježiš po­vedal, zdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; os­láv svoj­ho Syna, aby Syn os­lávil teba.

Bible21

1 Když to Ježíš po­věděl, zve­dl oči k nebi a ře­kl: „O­tče, přiš­la ta chvíle – oslav svého Sy­na, aby Syn oslavil te­be.