EvanjelickýJán14,5

Ján 14:5

Evanjelium podľa Jána

Po­vedal Mu Tomáš: Ne­vieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda po­znali ces­tu?


Verš v kontexte

4 A ces­tu, kam idem, po­znáte. 5 Po­vedal Mu Tomáš: Ne­vieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda po­znali ces­tu? 6 Ježiš mu riekol: Ja som ces­ta i prav­da i život. Nik ne­prichádza k Ot­covi, ak len nie skr­ze mňa.

späť na Ján, 14

Príbuzné preklady Roháček

5 Tomáš mu po­vedal: Pane, ne­vieme, kam ideš, a jako môžeme vedieť ces­tu?

Evanjelický

5 Po­vedal Mu Tomáš: Ne­vieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda po­znali ces­tu?

Ekumenický

5 Tomáš mu po­vedal: Pane, ne­vieme, kam ideš. Ako môžeme po­znať ces­tu?

Bible21

5 „Pane, ne­ví­me, kam jdeš,“ pře­rušil ho To­máš. „A jak může­me znát cestu?“