Bible21Jan14,5

Jan 14:5

„Pane, ne­ví­me, kam jdeš,“ pře­rušil ho To­máš. „A jak může­me znát cestu?“


Verš v kontexte

4 Ví­te, kam jdu, a ces­tu znáte.“ 5 „Pane, ne­ví­me, kam jdeš,“ pře­rušil ho To­máš. „A jak může­me znát cestu?“ 6 „Já jsem ta ces­ta, prav­da a život,“ od­po­věděl Ježíš. „Nikdo ne­při­chází k Otci než skrze mne.

späť na Jan, 14

Príbuzné preklady Roháček

5 Tomáš mu po­vedal: Pane, ne­vieme, kam ideš, a jako môžeme vedieť ces­tu?

Evanjelický

5 Po­vedal Mu Tomáš: Ne­vieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda po­znali ces­tu?

Ekumenický

5 Tomáš mu po­vedal: Pane, ne­vieme, kam ideš. Ako môžeme po­znať ces­tu?

Bible21

5 „Pane, ne­ví­me, kam jdeš,“ pře­rušil ho To­máš. „A jak může­me znát cestu?“

Bible21Jan14,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček