EvanjelickýJán14,6

Ján 14:6

Evanjelium podľa Jána

Ježiš mu riekol: Ja som ces­ta i prav­da i život. Nik ne­prichádza k Ot­covi, ak len nie skr­ze mňa.


Verš v kontexte

5 Po­vedal Mu Tomáš: Ne­vieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda po­znali ces­tu? 6 Ježiš mu riekol: Ja som ces­ta i prav­da i život. Nik ne­prichádza k Ot­covi, ak len nie skr­ze mňa. 7 Keby ste ma po­znali, boli by ste po­znali aj môj­ho Ot­ca. Ale od­teraz Ho už po­znáte a videli ste Ho.

späť na Ján, 14

Príbuzné preklady Roháček

6 A Ježiš mu po­vedal: Ja som ces­ta i prav­da i život; ni­kto ne­prij­de k Ot­covi, len skr­ze mňa.

Evanjelický

6 Ježiš mu riekol: Ja som ces­ta i prav­da i život. Nik ne­prichádza k Ot­covi, ak len nie skr­ze mňa.

Ekumenický

6 Ježiš mu po­vedal: Ja som ces­ta, prav­da i život. Nik ne­príde k Otcovi, ak nej­de cezo mňa.

Bible21

6 „Já jsem ta ces­ta, prav­da a život,“ od­po­věděl Ježíš. „Nikdo ne­při­chází k Otci než skrze mne.