EvanjelickýJakubov1,6

Jakubov 1:6

Ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek po­chybovania. Lebo kto po­chybuje, podobá sa mor­skej vl­ne, ktorú vietor unáša a zmieta.


Verš v kontexte

5 Ak sa nie­komu z vás nedos­táva múd­rosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý pros­to a ochot­ne dáva všet­kým, a do­stane sa mu jej. 6 Ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek po­chybovania. Lebo kto po­chybuje, podobá sa mor­skej vl­ne, ktorú vietor unáša a zmieta. 7 Lebo nech si taký človek ne­mys­lí, že do­stane niečo od Pána -

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale nech prosí vo viere nič ne­pochybujúc; lebo ten, kto po­chybuje, podobá sa mor­skej vl­ne, hnanej a zmietanej vet­rom.

Evanjelický

6 Ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek po­chybovania. Lebo kto po­chybuje, podobá sa mor­skej vl­ne, ktorú vietor unáša a zmieta.

Ekumenický

6 Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek po­chybovania, lebo kto po­chybuje, podobá sa mor­skej vl­ne, hnanej a zmietanej vet­rom.

Bible21

6 Ať ale žádá ve víře a bez po­chybností. Kdo po­chybuje, podobá se to­tiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam.