EvanjelickýJakubov1,7

Jakubov 1:7

Lebo nech si taký človek ne­mys­lí, že do­stane niečo od Pána -


Verš v kontexte

6 Ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek po­chybovania. Lebo kto po­chybuje, podobá sa mor­skej vl­ne, ktorú vietor unáša a zmieta. 7 Lebo nech si taký človek ne­mys­lí, že do­stane niečo od Pána - 8 muž (to) roz­pol­tený, vo všet­kom počínaní ne­stály.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo nech sa nedom­nieva taký človek, že do­stane voľačo od Pána.

Evanjelický

7 Lebo nech si taký človek ne­mys­lí, že do­stane niečo od Pána -

Ekumenický

7 Taký človek nech si ne­mys­lí, že do­stane niečo od Pána;

Bible21

7 Ať nikdo ta­kový nečeká, že od Pá­na něco do­stane –