EvanjelickýJakubov1,23

Jakubov 1:23

Lebo ak je nie­kto po­slucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkad­le po­zerá svoju prirodzenú tvár;


Verš v kontexte

22 Buďte však činiteľmi slova, a nielen po­slucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. 23 Lebo ak je nie­kto po­slucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkad­le po­zerá svoju prirodzenú tvár; 24 videl sa totiž, ale od­išiel a ih­neď za­budol, aký je.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 Lebo ak je nie­kto po­slucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý po­zerá svoju prirodzenú tvár v zrkad­le.

Evanjelický

23 Lebo ak je nie­kto po­slucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkad­le po­zerá svoju prirodzenú tvár;

Ekumenický

23 Pre­tože ak nie­kto iba počúva slovo a ne­us­kutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pre­zerá svoju prirodzenú tvár.

Bible21

23 Kdo Slovu na­s­lou­chá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vi­dí v zrca­dle,