EvanjelickýJakubov1,22

Jakubov 1:22

Buďte však činiteľmi slova, a nielen po­slucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba.


Verš v kontexte

21 Pre­to od­ložte všet­ku nečis­totu a všet­ko množs­tvo zlos­ti a s tichosťou prijímaj­te vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. 22 Buďte však činiteľmi slova, a nielen po­slucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. 23 Lebo ak je nie­kto po­slucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkad­le po­zerá svoju prirodzenú tvár;

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A buďte činiteľmi slova a nie len po­slucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným roz­umovaním.

Evanjelický

22 Buďte však činiteľmi slova, a nielen po­slucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba.

Ekumenický

22 Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen po­slucháčmi, ktorí klamú sami seba.

Bible21

22 Tím slovem je ale po­tře­ba se ří­dit – nenamlou­vej­te si, že mu stačí na­s­lou­chat!