EvanjelickýJakubov1,24

Jakubov 1:24

videl sa totiž, ale od­išiel a ih­neď za­budol, aký je.


Verš v kontexte

23 Lebo ak je nie­kto po­slucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkad­le po­zerá svoju prirodzenú tvár; 24 videl sa totiž, ale od­išiel a ih­neď za­budol, aký je. 25 Ale kto sa za­hľadel do do­konalého zákona slobody a vy­trval nie ako zábud­livý po­slucháč, ale ako činiteľ skut­ku, ten bude blaho­slavený vo svojom konaní.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 Lebo sa videl a od­išiel a hneď za­budol, aký bol.

Evanjelický

24 videl sa totiž, ale od­išiel a ih­neď za­budol, aký je.

Ekumenický

24 Po­zrie na seba, odíde a hneď za­bud­ne, ako vy­zerá.

Bible21

24 ale když ode­jde, hned za­po­mene, jak vy­pa­dal.