EvanjelickýJakubov1,20

Jakubov 1:20

Lebo hnev muža ne­pôsobí spravod­livosť pred Bohom.


Verš v kontexte

19 Nech je každý človek rých­ly, keď treba počúvať, po­malý, keď má hovoriť, a po­malý k hnevu. 20 Lebo hnev muža ne­pôsobí spravod­livosť pred Bohom. 21 Pre­to od­ložte všet­ku nečis­totu a všet­ko množs­tvo zlos­ti a s tichosťou prijímaj­te vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo hnev muža ne­pôsobí spraved­livos­ti Božej.

Evanjelický

20 Lebo hnev muža ne­pôsobí spravod­livosť pred Bohom.

Ekumenický

20 Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravod­livé pred Bohom.

Bible21

20 Lid­ský hněv pře­ce k sprave­dlnosti před Bo­hem ne­ve­de.