EkumenickýJakubov1,20

Jakubov 1:20

Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravod­livé pred Bohom.


Verš v kontexte

19 Vedz­te, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rých­ly, keď treba počúvať, po­malý, keď má hovoriť, po­malý do hnevu. 20 Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravod­livé pred Bohom. 21 Pre­to od­hoďte všet­ku nečis­totu a nánosy zloby a v tichosti prijímaj­te za­siate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo hnev muža ne­pôsobí spraved­livos­ti Božej.

Evanjelický

20 Lebo hnev muža ne­pôsobí spravod­livosť pred Bohom.

Ekumenický

20 Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravod­livé pred Bohom.

Bible21

20 Lid­ský hněv pře­ce k sprave­dlnosti před Bo­hem ne­ve­de.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček