EvanjelickýJakubov1,19

Jakubov 1:19

Nech je každý človek rých­ly, keď treba počúvať, po­malý, keď má hovoriť, a po­malý k hnevu.


Verš v kontexte

18 Zo svojej vôle splodil nás slovom prav­dy, aby sme boli akousi pr­votinou Jeho stvorení. Vedz­te, bratia moji milovaní: 19 Nech je každý človek rých­ly, keď treba počúvať, po­malý, keď má hovoriť, a po­malý k hnevu. 20 Lebo hnev muža ne­pôsobí spravod­livosť pred Bohom.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Takže, moji milovaní bratia, nech je každý človek rých­ly počuť, po­malý hovoriť, po­malý do hnevu.

Evanjelický

19 Nech je každý človek rých­ly, keď treba počúvať, po­malý, keď má hovoriť, a po­malý k hnevu.

Ekumenický

19 Vedz­te, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rých­ly, keď treba počúvať, po­malý, keď má hovoriť, po­malý do hnevu.

Bible21

19 Ví­te, mi­lovaní bratři, že každý člověk má být po­ho­tový k slyšení, ale po­malý k mlu­vení, po­malý k hněvu.