EvanjelickýJakubov1,21

Jakubov 1:21

Pre­to od­ložte všet­ku nečis­totu a všet­ko množs­tvo zlos­ti a s tichosťou prijímaj­te vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.


Verš v kontexte

20 Lebo hnev muža ne­pôsobí spravod­livosť pred Bohom. 21 Pre­to od­ložte všet­ku nečis­totu a všet­ko množs­tvo zlos­ti a s tichosťou prijímaj­te vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. 22 Buďte však činiteľmi slova, a nielen po­slucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Pre­to složiac každú špinu a zbytok zlos­ti v tichej krot­kos­ti prij­mite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Evanjelický

21 Pre­to od­ložte všet­ku nečis­totu a všet­ko množs­tvo zlos­ti a s tichosťou prijímaj­te vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Ekumenický

21 Pre­to od­hoďte všet­ku nečis­totu a nánosy zloby a v tichosti prijímaj­te za­siate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Bible21

21 Od­hoď­te pro­to všech­nu špínu a spoustu špatnosti a s kro­tkostí při­jí­mej­te za­seté Slovo, které má moc spa­sit vaše duše.