EvanjelickýJakubov1,14

Jakubov 1:14

Ale každý je po­kúšaný tým, že ho vlast­ná žiadosť za­chvacuje a zvádza.


Verš v kontexte

13 Nech ni­kto nehovorí v po­kúšaní: Boh ma po­kúša. Veď Boha ne­možno po­kúšať na zlé, a ani On ne­pokúša ni­koho. 14 Ale každý je po­kúšaný tým, že ho vlast­ná žiadosť za­chvacuje a zvádza. 15 Žiadosť po­tom, keď počala, porodí hriech, a hriech - vy­konaný - splodí sm­rť.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale každý je po­kúšaný od svojej žiados­ti, vy­vlačovaný a vábený,

Evanjelický

14 Ale každý je po­kúšaný tým, že ho vlast­ná žiadosť za­chvacuje a zvádza.

Ekumenický

14 Ale každého po­kúša vlast­ná žiados­tivosť, ktorá ho zvádza a láka.

Bible21

14 Když je někdo pokoušen, vž­dycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč.