EvanjelickýJakubov1,15

Jakubov 1:15

Žiadosť po­tom, keď počala, porodí hriech, a hriech - vy­konaný - splodí sm­rť.


Verš v kontexte

14 Ale každý je po­kúšaný tým, že ho vlast­ná žiadosť za­chvacuje a zvádza. 15 Žiadosť po­tom, keď počala, porodí hriech, a hriech - vy­konaný - splodí sm­rť. 16 Ne­mýľte sa, bratia moji milovaní!

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 a potom žiadosť, keď počne, rodí hriech, a hriech, keď je vy­konaný, plodí sm­rť.

Evanjelický

15 Žiadosť po­tom, keď počala, porodí hriech, a hriech - vy­konaný - splodí sm­rť.

Ekumenický

15 Žiados­tivosť po­tom, keď počne, porodí hriech a vy­konaný hriech splodí sm­rť.

Bible21

15 Chtíč, jakmi­le počne, rodí hřích a hřích, když do­spěje, plodí smrt.