EvanjelickýIzaiáš6,5

Izaiáš 6:5

Vtedy som po­vedal: Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečis­tých perí a bývam upro­stred ľudu nečis­tých perí, pre­tože Kráľa, Hos­podina moc­nos­tí, videli moje oči.


Verš v kontexte

4 Vtom sa za­chveli zá­klady verají v prahoch pre hlas volajúceho a dom sa na­pl­nil dymom. 5 Vtedy som po­vedal: Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečis­tých perí a bývam upro­stred ľudu nečis­tých perí, pre­tože Kráľa, Hos­podina moc­nos­tí, videli moje oči. 6 Po­tom priletel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z ol­tára,

späť na Izaiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 Vtedy som po­vedal: Beda mne, lebo za­hyniem, pre­tože som človek nečis­tých rtov a bývam pro­stred ľudu nečis­tých rtov; beda mne, lebo moje oči videly Kráľa Hos­podina Zá­stupov!

Evanjelický

5 Vtedy som po­vedal: Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečis­tých perí a bývam upro­stred ľudu nečis­tých perí, pre­tože Kráľa, Hos­podina moc­nos­tí, videli moje oči.

Ekumenický

5 Po­vedal som: Beda mi, som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, Hos­podina zá­stupov.

Bible21

5 Teh­dy jsem zvo­lal: „Běda mi – teď za­hynu! Jsem člověk s nečis­tý­mi rty, ži­ji upro­střed lidu s nečis­tý­mi rty, a při­tom jsem na vlastní oči spatřil Krále, Hos­po­di­na zástupů!“