EvanjelickýIzaiáš53,1

Izaiáš 53:1

Kto uveril našej zves­ti a na kom sa zjavil zásah Hos­podinov?


Verš v kontexte

1 Kto uveril našej zves­ti a na kom sa zjavil zásah Hos­podinov? 2 Vy­rás­tol pred nami ako výhonok a ako koreň z vy­pra­hnutej zeme. Ne­mal po­stavu ani dôs­toj­nosť, aby sme ho ob­divovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. 3 Opo­vr­hnutý bol a opus­tený ľuďmi, muž boles­tí, ktorý po­znal choroby, ako nie­kto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opo­vr­hnutý bol, a ne­vážili sme si ho.

späť na Izaiáš, 53

Príbuzné preklady Roháček

1 Kto uveril našej zves­ti? A komu bolo zjavené rameno Hos­podinovo?

Evanjelický

1 Kto uveril našej zves­ti a na kom sa zjavil zásah Hos­podinov?

Ekumenický

1 Kto uveril nášmu ohlasovaniu? Komu sa zjavilo rameno Hos­podina?

Bible21

1 Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevi­la Hos­po­di­nova paže?