EvanjelickýIzaiáš41,15

Izaiáš 41:15

Urobím ťa os­trým smykom, novým a mnoho­zubým. Vr­chy zmlátiš a roz­melieš, aj pahor­ky zmeníš na plevy.


Verš v kontexte

14 Neboj sa, čer­víček, Jákob, hŕs­t­ka Iz­raela, ja ti po­máham - znie výrok Hos­podinov - tvoj Vy­kupiteľ je Svätý Iz­raela. 15 Urobím ťa os­trým smykom, novým a mnoho­zubým. Vr­chy zmlátiš a roz­melieš, aj pahor­ky zmeníš na plevy. 16 Rozo­seješ ich, vietor ich schytí, víchor ich roz­fúka; ty však pre Hos­podina za­plesáš, chváliť sa budeš Svätým Iz­raela.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

15 Hľa, učinil som ťa mlatid­lom, os­trým a novým, dvoj­rezým; po­mlátiš vr­chy a ro­zdr­tíš a s brehami učiníš tak, ako čo by boly plevy.

Evanjelický

15 Urobím ťa os­trým smykom, novým a mnoho­zubým. Vr­chy zmlátiš a roz­melieš, aj pahor­ky zmeníš na plevy.

Ekumenický

15 Hľa, urobím z teba mlátiaci smyk, nový a s mnohými os­trými zub­mi, ro­zdr­víš a rozm­látiš vr­chy a pahor­ky pre­meníš na plevy.

Bible21

15 Hle, učiním tě cepem k mlácení, novým a s hro­ty ostrými. Pomlátíš ho­ry, všech­ny rozdrtíš, s pahorky naložíš jako s ple­va­mi.