EvanjelickýIzaiáš41,14

Izaiáš 41:14

Neboj sa, čer­víček, Jákob, hŕs­t­ka Iz­raela, ja ti po­máham - znie výrok Hos­podinov - tvoj Vy­kupiteľ je Svätý Iz­raela.


Verš v kontexte

13 lebo ja som Hos­podin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti po­môžem! 14 Neboj sa, čer­víček, Jákob, hŕs­t­ka Iz­raela, ja ti po­máham - znie výrok Hos­podinov - tvoj Vy­kupiteľ je Svätý Iz­raela. 15 Urobím ťa os­trým smykom, novým a mnoho­zubým. Vr­chy zmlátiš a roz­melieš, aj pahor­ky zmeníš na plevy.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

14 Neboj sa čer­víku Jakobov, hŕs­tko Iz­raelova! Ja ti po­môžem, hovorí Hos­podin, a tvoj vy­kupiteľ, Svätý Iz­raelov.

Evanjelický

14 Neboj sa, čer­víček, Jákob, hŕs­t­ka Iz­raela, ja ti po­máham - znie výrok Hos­podinov - tvoj Vy­kupiteľ je Svätý Iz­raela.

Ekumenický

14 Neboj sa, čer­vík Jákob, chrobáčik Iz­rael! Ja ti po­máham — znie výrok Hos­podina — tvoj vy­kupiteľ je Svätý Iz­raela.

Bible21

14 Ne­boj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova! Já sám ti po­máhám, praví Hospodin, Svatý iz­rael­ský, jenž tě vy­kou­pil.